{

Lahden Koulu sovittelijat: Nuorison Konflikteja Ratkaisemassa ja Ennaltaehkäisemässä

Koulu sovittelijat Sanna Heikkinen ja Salwan Ghazi. Kuva: Lassi Häkkinen - Lahden kaupunki.

Nuorten häiriökäyttäytyminen ja jopa rikokset koulussa ja vapaa-ajalla ovat viime vuosina kasvaneet huolestuttavasti. Lahti on kuitenkin ottanut askelen kohti ratkaisua tuomalla peruskouluihin Suomen ensimmäiset koulusovittelijat. Nämä ammattilaiset pyrkivät kehittämään ennaltaehkäiseviä ja sovittelevia työmuotoja kouluyhteisöihin.

Sanna Heikkinen ja Salwan Ghazi, kaksi Lahden koulusovittelijaa, ovat toimineet yhdessä kaupungin ylä- ja alakouluilla syyslukukauden 2023 alusta lähtien. Heidän tehtävänään on kuunnella niin oppilaita kuin koulun henkilökuntaakin, jotka ovat joutuneet tai saattavat joutua konfliktitilanteisiin.

Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja ratkaista kiusaamista, väkivaltaa, jengiytymistä ja muita kielteisiä ilmiöitä, joissa nuoret ovat osallisina. Koulusovittelijat eivät kuitenkaan käsittele aikuisten välisiä kiistoja eivätkä asioita, joista on tehty rikosilmoitus.

Opetusministeriön tukema kehittämisprojekti päättyy tämän vuoden lopussa, ja sen tavoitteena on saada sovittelutoiminta osaksi koulujen arkea. Projekti pyrkii myös kehittämään yhteistyötä poliisin, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Heikkinen ja Ghazi tuovat monipuolista osaamistaan työhönsä. Heikkinen on aiemmin työskennellyt sovittelun parissa Hämeen sovittelutoimistossa ja omaa vankkaa kokemusta terveydenhuollosta, talousoikeudesta ja johtamisesta. Ghazi puolestaan on työskennellyt nuorisotyössä ja toiminut arabian kielen tulkkina. Hän on myös kouluttautunut restoratiivisen sovittelun alueella ja tuo mukanaan oman maahanmuuttajataustansa tuoman ymmärryksen ja empatian.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten erityisongelmat ovat Ghazille tuttuja omakohtaisesti, ja hänen kokemuksensa tarjoaa arvokasta näkökulmaa työhön. Maahanmuuttajien kielitaidon ja kulttuurin tuntemuksen puutteet voivat altistaa heidät erityisesti konflikteille ja vaikeuksille kouluyhteisössä.

Koulutuksen ja ohjauksen avulla kouluyhteisö pyrkii varhaiseen puuttumiseen konflikteihin ja oppilaiden väärinkäytöksiin. Tavoitteena on vahvistaa nuorten tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä korostaa tekojen vastuullisuutta ja seurauksia.

Koulusovittelijoiden työssä keskeistä on puolueettomuus, vaitiolovelvollisuus ja maksuttomuus. He pyrkivät luomaan turvallisen tilan, jossa kaikkia osapuolia kuunnellaan ja heidän näkemyksensä otetaan huomioon. Tärkeää on myös ohjata nuoria kohti ratkaisuja ja oppimista konflikteista.

Lahden koulusovittelijat ovat osa laajempaa pyrkimystä rakentaa turvallisempaa ja tasa-arvoisempaa kouluympäristöä, jossa jokainen nuori voi kokea itsensä arvostetuksi ja kuulluksi. Heidän työnsä vaikuttaa paitsi yksittäisiin konflikteihin myös koko kouluyhteisön ilmapiiriin ja oppilaiden hyvinvointiin.

Lahden uutiset – Karri Sakara

Translate »
RSS
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
Instagram