{

Heinolan kirjastossa aloitetaan syksyllä 2024 hanke, joka pyrkii edistämään lasten ja nuorten lukutaitoa ja -innostusta.

Heinolan kirjasto. Kuva: Wikipeda

Valtionavustusta yleisten kirjastojen palvelujen ja toimintatapojen kokeiluun ja kehittämiseen myöntää Etelä-Suomen aluehallintovirasto vuosittain.

Heinolan kaupunginkirjasto on saanut 35 000 euron valtionavustuksen “Liikkeellä lukemaan” -hankkeelleen, joka keskittyy lasten ja nuorten lukutaidon ja lukuinnostuksen lisäämiseen. Projekti alkaa syksyllä 2024 ja päättyy vuoden 2025 lopussa.

Hankkeen keskeisenä päämääränä on kehittää uusia lukuvinkkausmalleja Heinolan kirjastolle, jotka hyödyntävät liikuntaa, sosiaalista vuorovaikutusta, luontoa ja digitaalista teknologiaa. Tavoitteena on innostaa Heinolan lapsia ja nuoria lukemaan sekä tehdä kirjastoautotyöstä aktiivista osaa kirjaston lukutaitotyötä.

Heinolan kirjasto on jo useiden vuosien ajan tehnyt tiivistä yhteistyötä paikallisten koulujen ja päiväkotien kanssa, järjestäen kirjastoon tutustumisia ja kirjavinkkausta eri ikäryhmille. Hankkeen aikana kirjavinkkaustoimintaa laajennetaan entisestään.

Kirjavinkkaustyö on Heinolassa arvostettua, sillä lasten lukeminen on useiden tutkimusten mukaan vähentynyt laadullisesti ja määrällisesti. Hanke pyrkii kehittämään kirjavinkkausten toimintatapoja ja innostamaan lapsia ja nuoria lukemiseen.

Hankeaikana Heinolan kirjasto kokeilee myös säännöllisen kummikirjailijatoiminnan käynnistämistä. Kummikirjailijat ovat lasten- tai nuortenkirjailijoita, jotka sitoutuvat vierailemaan kouluissa innostamassa oppilaita lukuharrastuksen pariin.

Lahden uutiset – Karri Sakara

Translate »
RSS
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
LinkedIn
Instagram